Liên hệ:  0909 084 386

STK: 0251002661413

Chủ tk: NGUYỄN DUY TRỊNH

Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam